Dragioaspeți,
VămulțumimcăațialesVictoriaResort.Indiferentdescopulcălătoriei,
personalulhoteluluiesteoricândladispozițiadumneavoastrăpentrua
seasiguracăavețipartedeunconcediuperfect.
Nuezitațisăvăadresațirecepțieipentruoricenecesitateavețipe
parcursulsejurului.
Văinformămcadinraţiunidesecuritatesanitară,mapacuinformaţiidin
camereafosteliminată.Toateinformaţiilenecesareprivindhotelulle
puteţiobţineurmărindTVdinrecepţiesaupewww.victoriaresort.ro.
Încazulîncarenuvomreușisăvăsatisfacemtoateexigențele,așteptăm
sugestiiledumneavoastrăpeadresadee-mail
puznava@victoriaresort.ro.
Pentruaevitasituațiileneplăcutecarevăpotperturbalinișteape
parcursulconcediului,vărugămsăținețicontdeurmătoarelesugestii:
- Lamomentulcazăriivărugămsăverificațiinventarulcamereiși
săaducețilacunoștințăcameristeloreventualeleneconcordanțe;
- Lapărăsireacamerei,asigurați-văcăușașigeamurilesunt
securizate;
- Nulăsațiîncamerabanisauobiectedevaloare.Pentruaceste
obiecte,putețifolosiunseifdinholulrecepției.
- Nulăsațiobiecteelectriceînpriză;
- Vărugămsălăsațicheiacamereilarecepție.Pierdereacheiise
imputăcu60lei.
- Înincintahotelului,fumatulestestrictinterzis!
RECEPȚIE:9
APELURIDEURGENȚĂ:112
TELEFONULCONSUMATORULUIPENTRUTURISM:0800.868.282
PROTECȚIACONSUMATORILOR:0219551
Dacădorițisăsunațiînaltăcamera,formațicifra1apoiformaținumărul
camerei.
TELEFOANEUTILE
INFORMAȚIIUTILE
CHECKIN
Primireacamereisevafaceîncepândcuora18:00.Cazărileînaintede
aceastăorăsefacînfuncțiedenumăruldecameredisponibile,înbaza
uneilistedeașteptare.
CHECKOUT
Eliberareacamereisevafaceînaintedeora12:00.
Încazulîncareînultimazidesejurcameraseelibereazădupăora12:00,
sevaaplicaotaxăsuplimentarăde50%dincontravaloareanopțiide
cazare(pentruintervalul14:00–18:00)și100%dincontravaloareanopții
decazarepentrudepășireaorei18:00.
Oaspețiicareelibereazăcamereleînaintedeora12:00potlăsabagajelela
recepție,într-unspațiudedicatacestuiserviciu.
RECEPȚIE
Personalulnostrudinrecepțievăpoateajutacu:
-Informațiituristice;
-Informațiiprivindcursulvalutar;
-Informațiiprivindmijloaceledetransportincomun;
-Depozitareatemporarăabagajelor;
-Păstrareaobiectelordevaloareinseif;
-Comenzitaxi;
-Apeldetrezire.
RESTAURANT–TERASĂ
Peterasarestaurantuluiputețiluamiculdejun,prânzulșicinaînurmătoareleintervale
orare:-Micdejun:07:30–09:30
-Prânz:12:30–14:30
-Snack:17:30–18:30
-Cina:19:30–21:30
Peterasarestaurantuluiputețiservimasaînregimalacartepetotparcursulzilei.
DacăațiachiziționatserviciiALLINCLUSIVE,putețiservibăuturialcooliceșirăcoritoarela
TERASARESTAURANTULUIîntreorele09:30–23:00.Accesulpeterasăestepermisdoarîn
bazabrățăriideidentificarepeoprimițilarecepție,inziuacheck-in-ului.
PLAJĂ
Plajaprivatăahoteluluireuneștepeste800deșezlonguricaresuntla
dispozițiaoaspețilornoștricareauachiziționatserviciiallinclusive.Plajaeste
deschisăînfiecareziînintervalulorar08:00–19:00.Repartizareasaltelelor
pentrușezlonguriîncepelaora08:00.
Locuriledepeplajăvorfirepartizateînfuncțiedetipulcamerei.Primele
rândurideșezlonguridinspremaresuntrezervatecamerelor duble
superioare (etajele8și9)şi apartamentelor.
Șezlongurilenupotfirezervate.
ANIMALEDECOMPANIE
Accesulcuanimaledecompanieestepermislacererepentrucostul
suplimentarde100lei/noapte,accesulacestoraînrestauranteleoriîn
celelaltepunctedepreparareoriservireaproduseloralimentaredincadrul
Resort-ului(terasă,bar,bucătarie)fiindstrictinterzis!
ANIMAȚIE
Înfiecarezi,echipadeanimațieahoteluluiesteprezentăpentruaasigura
distracțiacelormici.Peduratazilei,copiiisevorbucuradezumbape
plajă,competițiisportive,concursuridecasteledenisip,concursuricu
zmee,cursecuobstacole,jocurișiconcursuriînapășimultealtele.După
amiază,distracțiasemutăPETERASĂ,undeceimicivorfialăturide
personajeîndrăgitedindeseneanimate,cucaresevorjuca,dansașivor
participalacelemaiamuzanteconcursuri!
PARCARE
ParcareaautoturismelorsepoatefacecontracostînparcareaResort-ului,
înlimitalocurilordisponibile,saupelocuriledeparcarepublice,
proprietateaPrimărieiMunicipiuluiConstanța.
Locuriledeparcarenupotfirezervate.
SUPRAVEGHEREVIDEO
Văinformămcă,pentrusiguranțadumneavoastră,înzonelepubliceau
fostinstalatecameredesupravegherevideo.
SECURITATE
HotelulVictoriaareundepartamentspecialdesecuritate.Pentru
suspiciunisauneregulivăputețiadresabiroului„Security”situatla
intrareaprincipală,peparteastânga.
CANALETVDISPONIBILE
Alpha & Omega Eurosport Romania Prima TV
AMC Extreme Sports Pro2 HD
Antena 1 Constanța Favorit Pro Cinema
Antena 1 HD Film Cafe Pro Gold
Antena 3 HD Filmbox Family ProTV Constanța
Antena Stars Filmbox Plus ProTV HD
Antena Stars HD Fine living ProX HD
Antena 1 Fishing & Hunting Publika TV
Antena 3 France 24 HD Realitatea Plus
AXN HD Happy Channel Realitatea TV
AXN BLACK Happy Channel HD Romania TV
AXN White Investigation Discovery Show TV
AXN Romania HD Jim Jam Speranța TV
BBC World Kanal D Star TV
B1 TV Kanal D HD Taraf TV HD
CBS Reality Kanal D Turkiye TLC
Cinethronix Kiss TV Travel Channel
Comedy Central Litoral TV Travel Mix
Credo TV Media TV Trinitas
Crime & Investigations Megamax TRT World
Da Vinci Learning Minimax TRT1 HD
Deutsche Welle Mooz Dance HD TV 1000
Digi 24 Mooz HD TV 5 Monde
Discoery Romania Mooz Hits TVR 1
Disney Mooz RO TVR 2
Disney Junior MTV Dance TVR 3
Diva Universal MTV Hits TVR HD
Dobrogea TV MTV Rocks TV Sud Est
Dotto TV HD Music Channel U TV
DTX N24 Plus VH1
Etno Nașul TV VH1 Classic
Etno TV HD National Geographics Viasat Explorer
Euronews National Geographics Wild Viasat History
Eurosport 1 HD Nickelodeon Viasat Nature
Eurosport 2 Paprika TV ZU TV
Eurosport 2 HD Paramount Channel ZU TV HD
PENTRUSIGURANTADUMNEAVOASTRASIACELORLALTI